ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้ Twin-arginine translocation pathway ของแบคทีเรียอีโคไลในการคัดเลือกนาโนบอดีที่จำเพาะกับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพจาก synthetic camelized human nanobody library
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายอรรถพล แกมทอง
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ดุจเดือน วราโห
คำสำคัญ กระบวนการขนส่งโปรตีนด้วย Twin-arginine;นาโนบอดี;เฟจดิสเพลย์;ระบบการคัดเลือก;โรคตับอักเสบ บี;โรควัณโรค
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การประยุกต์ใช้เทคนิค FLI-TRAP ซึ่งเป็นเทคนิคการขนส่งโปรตีนด้วย Twin-arginine pathway ร่วมกับ Phage display เพื่อทำการคัดเลือกนาโนบอดีซึ่งเป็นส่วน variable region ของ Heavy-chian antibody ที่จำเพาะกับตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรคไวรัสตับอักเสบ บี และวัณโรคจาก synthetic camelized human nanobody library สำหรับพัฒนาชุดตรวจโรค
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.academicconf.com/Video/Details?paperId=31551
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง