ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การออกแบบมะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่มแบบเปิดง่าย โดยใช้วิธีการปรุด้วยแสงเลเซอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปพน มณีโชติ
คำสำคัญ มะพร้าวน้ำหอม;บรรจุภัณฑ์เปิดง่าย
หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ในปัจจุบันมีผู้ผลิตจำนวนมากสนใจวิธีการที่จะทำให้มะพร้าวน้ำหอมเปิดบริโภคได้ง่ายขึ้น แต่ก็ยังต้องการการปรับปรุงแก้ไข เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เจาะเปิดกะลามะพร้าวไม่สะดวกกับการใช้งาน แม้ว่าจะมีการใช้ฝาดึงเป็นอุปกรณ์ในการเปิดกะลามะพร้าว แต่ก็จะพบปัญหาการรั่วซึม เนื่องจากมีการเจาะทะลุถึงชั้นเนื้อมะพร้าว ทำให้มีอายุการเก็บรักษาสั้นประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์เท่านั้น
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิดีโอ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง