ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสารเคลือบผิวคาร์นูบาและอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษาต่อปริมาณการเกิดอาการข้าวสารในส้มโอพันธุ์มณีอีสาน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชฎาภรณ์ เชยชัยภูมิ
คำสำคัญ มณีอีสาน;คาร์นูบา;อาการข้าวสาร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การเกิดอาการข้าวสารในส้มโอพันธุ์มณีอีสานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น ซึ่งอาการข้าวสารจะเริ่มแสดงอาการที่อายุการเก็บรักษา 30 วัน ของทุกกรรมวิธี ซึ่งกรรมวิธีเคลือบผิวคาร์นูบาความเข้มข้น 25% และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 10 ºC สามารถช่วยชะลอการเกิดอาการข้าวสาร การสูญเสียน้ำหนัก การเปลี่ยนแปลงสีเปลือกได้ และมีปริมาณสารสำคัญสูง และสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 135 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่เคลือบผิว และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25 ºC (ชุดควบคุม) มีอายุการเก็บรักษาเพียง 45 วัน
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลของสารเคลือบผิวคาร์นูบาและอุณหภูมิระหว่างการเก็บรักษาต่อปริมาณการเกิดอาการข้าวสารในส้มโอพันธุ์มณีอีสาน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง