ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสารเสริมอาหารจากแอนโทไซยานินของข้าวดำ อินนูลิน และใยอาหาร ต่อภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น การอักเสบ ภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน การสลายไขมัน และ การทำงานของหัวใจและหลอดเลือด ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภท 2
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นฤมล ลีลายุวัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ , รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล , รศ.นพ.เทอดไทย ทองอุ่น , นางชมพูนุท เทพรักษ์ , นางสาวพลอยไพลิน เอนกนันท์
คำสำคัญ สารต้านอนุมูลอิสระ;(antioxidant);ระดับน้ำตาลในเลือด;(blood glucose concentration);ระดับอินซูลินในเลือด;(blood insulin concentration);การสลายไขมัน;(fat oxidation)
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผลการทดลองพบว่าแคปซูลพรีไบโอติกส์ของงานวิจัยนี้ มีแนวโน้มทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารข้ามคืน ต่ำกว่าแคปซูลยาหลอก แต่ไม่มีผลต่อภาวะเครียดจากออกซิเดชั่น การอักเสบ ภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน และเพิ่มการสลายไขมัน ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 อายุ 30-60 ปี และไม่พบว่าเปลี่ยนโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด อย่างไรก็ตามการได้รับแคปซูลนี้เป็นเวลา 60 วัน ไม่มีอันตรายต่อการทำงานของไตและตับ การเพิ่มพรีไบโอติกส์หรือโพรไบโอติกส์ หรือ เพิ่มระยะเวลาการได้รับอาหารเสริมนี้ รวมทั้งศึกษาเพิ่มในผู้ป่วยกลุ่มอื่นที่มีภาวะเครียดจากออกซิเดชั่นสูง เช่น ผู้ป่วยความดันเลือดสูง เป็นต้น อาจทำให้เห็นผลดีอย่างมีนัยสำคัญของการได้รับอาหารเสริมนี้ในตัวแปรเหล่านี้มากขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง