ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินความปลอดภัยในการบริโภคและผลของอาหารเสริมสุขภาพที่มีเส้นใยอาหารจากมันสำปะหลังต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีสรีรวิทยาของอาสาสมัครเพศหญิงที่มีน้ำหนักเกิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จินตนาภรณ์ วัฒนธร
เจ้าของผลงานร่วม รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ , เทอดไทย ทองอุ่น , ปณคพร วรรณานนท์ , สุภาพร มัชฌิมะปุระ , วิภาวี ทูคำมี , โกวิทย์ ไชยศิวามงคล
คำสำคัญ ใยอาหาร;กากมันสำปะหลัง;คลอเรสเตอรอล
หน่วยงาน สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย อาสาสมัครผู้หญิงน้ำหนักเกินอายุช่วง 35-60 ปี ที่ได้รับเส้นใยอาหารจากกากหัวมันสำปะหลัง ขนาด 1.5 กรัมต่อวัน มี cholesterol ใน serum และมีปริมาณ ความหนาแน่นของแบคทีเรีย Lactobacillus spp และ lactic acid producing bacteria ในอุจจาระอย่างเพิ่มขึ้นมีนัยสำคัญ ในขณะกลุ่มที่ได้รับเส้นใยอาหารจากกากหัวมันสำปะหลัง 3 กรัมต่อวัน มีคอร์ติซอลใน serum ลดลง ผลการศึกษานี้ชี้นำว่าการปรับเปลี่ยนจุลินทรีย์ในลำไส้โดยการเพิ่มปริมาณแบคทีเรีย Lactobacillus และ lactic acid producing bacteria น่าจะมีบทบาทเป็นกลไกในการลดคลอเรสเตอรอลของเส้นใยอาหารจากกากหัวมันสำปะหลัง
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง