ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันสำปะหลังเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง (ปีที่ 2)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัชรี เจียรนัยกูร
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ , รศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์ , ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ , รศ.ดร.นันทรัตน์ โฆมานะสิน , ผศ.ดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ , รศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ , ผศ.ดร.รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย , รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน์ , ผศ.ดร.วรงค์ศิริ เข็มสวัสดิ์ , ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์ , ผศ.ดร.แคทรียา สุทธานุช , ผศ.ดร.วิภาวี ทูคำมี , รศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร , ดร.ธัญมัชฌ สรุงบุญมี
คำสำคัญ อาหารเพื่อสุขภาพ;ข้าว;มันสำปะหลัง;โรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง;Functional Food;Rice;Cassava;Noncommunicable Disease
หน่วยงาน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันสำปะหลังเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง ปีที่ 2 จากการดำเนินงานของโครงการ ได้ผลิตภัณฑ์จำนวน 11 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็นประเภท Health claim จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารสารสกัดข้าวไรซ์เบอรี่ อินูลิน พลัส 2) ผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดรำข้าวไฮโดรไลเสท 3) ผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดใบมันสำปะหลัง 4) ผลิตภัณฑ์ Dietary Fiber สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน และแบ่งเป็นประเภท Scale up จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์สารสกัดรำข้าวไฮโดรไลเสทผง 2) ผลิตภัณฑ์ไมโครแคปซูลโพรไบโอติกผง 3) ผลิตภัณฑ์มอลต์สกัดผงจากข้าว 4) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมลอต์ข้าวซินไบโอติกผง 5) ผลิตภัณฑ์ IMO ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพผลพร้อมชงดื่ม 6) เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบผงจากสารสกัดใบมันสำปะหลัง (รสชาเขียว) 7) ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองสูตรปกติและนมถั่วเหลืองสูตรผสมโปรตีนเข้มข้นจากใบมันสำปะหลัง
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
  • การแพทย์พื้นฐาน

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง