ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ของน้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อโค เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม นส.พ.ศร ธีปฏิมากร , ดร.กรวรรณ ศรีงาม
คำสำคัญ น้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อ;น้ำเชื้อ;พ่อพันธุ์โค
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ของน้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อโค เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในครั้งนี้ สามารถพัฒนจาน้ำยาแช่แข็งอสุจิในนาม BEDO-Ex ที่สามารถใช้เป็นทางเลือกในการทดแทนการใช้น้ำยาพื้นฐาน (Tris-egg yolk) สำหรับแช่แข็งน้ำเชื้อโคได้โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำเชื้อเบื้องต้นและลักษณะการเคลื่อนที่ของอสุจิ และเพิ่มความสามารถในการเก็บรักษาน้ำยาสำหรับแช่แข็งน้ำเชื้อโค
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง