ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาตำรับครีมเวชสำอางจากเลือดจระเข้สยามสำหรับผิวหนังเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ศักดา ดาดวง , ผศ.ดร.นิศาชล แจ้งพรมมา
คำสำคัญ เลือดจระเข้;ครีมบำรุงผิว;ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย;โปรตีนไฮโดรไลเสท
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้สามารถพัฒนาตำรับครีมที่มีส่วนผสมจากไฮโดรไลเสทเลือดจระเข้สยาม ภายใต้แบรนด์ CPEP ESSENCE (รูปที่ 1) ที่ผ่านการทดสอบอาการแพ้ และทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัคร ซึ่งพบว่าตำรับครีมไม่ก่อให้เกิดการแพ้และระคายเคืองต่อผิวหนังในอาสาสมัคร และผลการทดสอบความพึงพอใจพบว่า อาสาสมัครให้คะแนนความพึงพอใจต่อสีของตำรับครีมบำรุงหน้ามากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.75±0.45 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับดี-ดีมาก และให้คะแนนความพึงพอใจต่อความน่าใช้ผลิตภัณฑ์เท่ากับ 2.17±0.72 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน) ซึ่งอยู่ในระดับดี-ดีมาก ดังนั้นต้นแบบตำรับครีมบำรุงผิวหน้าที่พัฒนาได้จากโครงการวิจัยนี้เหมาะแก่การนำไปต่อยอดเชิงอุตสาหกรรมในอนาคตอันใกล้นี้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง