ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของผึ้งชันโรง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร. จิราพร กุลสาริน
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ , ดร. บาจรีย์ ฉัตรทอง , กนกวรรณ คำยอดใจ , สิริญา คัมภิโร
คำสำคัญ การเลี้ยงชันโรง;น้ำผึ้งชันโรง;อาหารเสริม;พืชอาหาร;องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมี
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การตรวจวิเคราะห์น้ำผึ้งชันโรงT. laeviceps และ L. flavibasis จากกล้วย กาแฟ และลำไย พบว่าลักษณะทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้งชันโรงมีค่าเป็นกรด และมีความชื้นสูง ลักษณะทางเคมีพบโปรตีน ฟีนอลรวม วิตามิน และกรด อะมิโนมีค่าสูงกว่าน้ำผึ้งพันธุ์ สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำผึ้งชันโรง T. laeviceps จากกล้วยพบ Ethyl alcohol จากลำไยพบ (S)-2-Hydroxypropanoic acid ส่วน L. flavibasis จากกาแฟพบ Phenylethyl alcohol จากกล้วยพบ Hotrienol อาหารเสริมเลี้ยงผึ้งชันโรง T. laeviceps ที่ประกอบด้วย เกสรผึ้ง น้ำเชื่อม น้ำเปล่า ถั่วเหลืองอบไขมันเต็ม และโปรตีนสำเร็จรูป ให้น้ำผึ้งที่พบสารออกฤทธิ์สำคัญ คือ Hotrienol และ Shuanghuaol ส่วนอาหารเสริมที่ประกอบด้วย เกสรผึ้ง น้ำเชื่อม น้ำเปล่า กากถั่วเหลือง และโปรตีนสำเร็จรูป ให้น้ำผึ้งเพิ่มขึ้น 3.5 เท่า
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง