ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้และของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยมุกสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. สุพนิดา วินิจฉัย
เจ้าของผลงานร่วม ดร. ศิริลักษณ์ เลี้ยงประยูร , ดร. เนตรดาว มุสิกมาศ , พัลลภา วุฒิภาพรกุล , ดร. ซาฟียะห์ สะอะ , ดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล , ดร.ปิยาภัทร ไตรสนธิ , จตุพร ชัยยุทธ
คำสำคัญ หอยมุก;โปรตีนหอยมุก;คอลลาเจนเมือกหอยมุก;วิเคราะห์ธุรกิจหอยมุก;เครื่องสำอาง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการ การเพิ่มมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้และของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการ เลี้ยงหอยมุกสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม เพื่อศึกษากระบวนการสกัดโปรตีนและคอลลาเจนจากหอยมุกสู่การนำประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ ประโยชน์ที่คาดว่าจได้รับจากผลงานวิจัย(Outcome) ได้กระบวนการสกัด ประสิทธิภาพทางชีวภาพต่อผิวหนัง มาตรฐานของผลิตภัณฑ์(COA) ต้นทุน ข้อมูลทางการตลาดและแนวทางความเป็นไปได้ทางธุรกิจจากผลพลอยได้และวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเลี้ยงหอยมุก
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง