ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตสารต้านราโรคข้าวจาก Streptomyces carpinensis
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร. อันธิกา บุญแดง , รัชชา ศรีตะวัน
คำสำคัญ แอคติโนมัยสีท;สารต้านราโรคข้าว
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย งานนี้ได้คัดแยกแอคติโนมัยสีทจำนวน 293 ไอโซเลท ทดสอบความสามารถในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งเชื้อ R. solani ซึ่งเป็นราที่ก่อโรคกาบใบแห้งของข้าว พบว่า 5 ชนิด มีความสามารถในการยับยั้งราดังกล่าวได้ดี โดย Streptomyces. malaysiensis BB-1 ยับยั้ง R. solani ได้ดีที่สุด 40 เปอร์เซ็นต์ และยังคงทนการออกฤทธิ์ได้ถึง 28 สัปดาห์ โดยยับยั้งการเกิดโรคกาบใบแห้งในต้นข้าวจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีฉีดพ่นในนาข้าวด้วยสารออกฤทธิ์หรือสารแขวนลอยโดยตรง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง