ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาศักยภาพเกล็ดปลาช่อน (Phyllodium pulchellum L.) เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.สุดาทิพย์ อินทร์ชื่น
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ศิริธร ศิริอมรพรรณ , ธีระพันธ์ จำเริญพัฒน์
คำสำคัญ การแปรรูปอาหาร;สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ;การต้านอนุมูลอิสระ;การต้านไกลเคชั่น;สารประกอบฟีนอล;สารฟลาโวนอยด์
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการวิจัยนี้ศึกษาองค์ประกอบทางเคมี สารออกฤทธิ์และฤทธิ์ทางชีวภาพของต้นเกล็ดปลาช่อน ในส่วนของราก ลำต้น ใบอ่อน และใบแก่ และการเปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านการแปรรูปด้วยวิธีการทำแห้ง (ทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง ตู้อบลมร้อน ตากแดด และตากลม) การนึ่ง การต้มและน้ำที่ได้จากการต้มจากการศึกษาพบว่าวิธีการแปรรูปมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสารออกฤทธิ์และฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้มีประโยชน์เป็นแนวทางการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากต้นเกล็ดปลาช่อนและพืชอื่นๆในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง