ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้สารสกัดจากเปลือกไม้กระถินเทพาผลิตกาวเพื่อใช้ในการผลิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ
เจ้าของผลงานร่วม ศุภรัตน์ หนูมา
คำสำคัญ สารสกัดเปลือกไม้;กระถินเทพา;ไม้อัด;กาวติดไม้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เปลือกกระถินเทพาเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปไม้ สามารถนำมาสกัดสารเพื่อผลิต “กาวสารสกัดเปลือกกระถินเทพา” ใช้ในการผลิตแผ่นไม้อัดจากไม้ยางพารา ให้มีสมบัติความแข็งแรงเฉือนเทียบเคียงกับแผ่นไม้อัดที่ผลิตจากกาวเมลามีนยูเรียฟอร์มัลดีไฮด์ นอกจากนี้แผ่นไม้อัดที่ใช้กาวสารสกัดเปลือกกระถินเทพามีการระเหยของฟอร์มัลดีไฮด์น้อยมาก จนได้รับสัญลักษณ์ F**** ตามมาตรฐาน JAS 223-2003 และสูตรกาวที่ได้เป็นสูตรกาวทางเลือกให้กับผู้ประกอบการผลิตแผ่นไม้อัด ที่ต้องการผลิตแผ่นไม้อัดปลอดสารระเหยฟอร์มัลดีไฮด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์