ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวธัญพืช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วันทนีย์ เกรียงสินยศ
คำสำคัญ ข้าวธัญพืช;ผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมบริโภค;ผลิตภัณฑ์ธัญพืชพร้อมบริโภค
หน่วยงาน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มีข้าวเป็นวัตถุดิบ เหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้รักสุขภาพ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนื่องจากข้าวมีระดับน้ำตาลสูงกว่าอาหารกลุ่มอื่นๆ งานวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ผลิตภัณฑ์ข้าวพร้อมบริโภค และผลิตภัณฑ์ธัญพืชพร้อมบริโภค ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยคือ ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นทางเลือก ผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อสุขภาพเหมาะกับคนทั่วไปหรือผู้สูงอายุหรือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน หรือแม้แต่ผู้เป็นโรคเบาหวานเอง นอกจากนี้ผลผลิตทางการเกษตรของบ้านเรามีโอกาสนำมาใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.hiso.or.th/hiso5/healthy/news.php?names=03&news_id=4433
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข้าวธัญพืช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง