ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พัฒนาต่อยอดเครื่องแยกเส้นใยธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธ์ , ดร.มนัส แป้งใส
คำสำคัญ เส้นใยธรรมชาติ;เส้นใยป่านศรนารายณ์;เส้นใยสับปะรด;เครื่องแยกเส้นใยธรรมชาติ
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องแยกเส้นใยธรรมชาติให้เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติ มีความปลอดภัย และใช้งานได้ง่าย และสามารถปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ได้แก่ ระยะใบตี ความเร็วรอบใบตี ความเร็วผิวของลูกกลิ้งป้อนใบ และออกแบบให้สามารถใช้งานได้กับใบพืชชนิดอื่นด้วย โดยการใช้งานสำหรับแยกเส้นใยจากใบป่านศรนารายณ์สามารถแยกเส้นใยสดได้ 3.18 กิโลกรัม ต่อ ชั่วโมง และการใช้งานสำหรับแยกเส้นใยจากใบสับปะรด สามารถแยกเส้นใยสดได้ 0.59 กิโลกรัม เครื่องแยกเส้นใยสามารถใช้งานได้สะดวก ใช้ลูกกลิ้งป้อนใบแทนการใช้คนซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง