ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรียกรดน้ำส้มทนร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรียสำหรับฟิล์มชีวภาพสมรรถนะสูงและวัสดุผสมนาโนชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล
เจ้าของผลงานร่วม ดร. นิตยา ปิติวิทยากุล , ดร. บัวผัน พวงศิลป์ , รศ. ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ , นายสุฐพัศ คำไทย
คำสำคัญ นาโนเซลลูโลสจากแบคทีเรีย;อาหารน้ำมะพร้าวทุนต่ำ;ความต้านทานต่อแรงดึง;เทมโป;วัสดุผสมนาโนชีวภาพ;บรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ย่อยสลายได้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ศึกษาวิจัยสูตรอาหารและสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตและขยายขนาดการผลิตแบคทีเรียเซลลูโลสจากสายพันธุ์ปรับตัว C37-30 ซึ่งผลิตเส้นใยที่มีขนาดสม่ำเสมอ มีค่าความแข็งแรงต่อแรงดึงสูงขึ้น เพื่อนำไปผลิตแผ่นวัสดุผสมนาโนชีวภาพระหว่าง TEMPO-oxidized bacterial cellulose nanofibril (TOBCN) กับ Polylactic acid (PLA) พบว่า การเติม TOBCN ร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนักให้ค่าความแข็งแรงต่อแรงดึง และมอดูลัสของยัง (Young’s modulus) สูงที่สุด สามารถนำวัสดุผสมนาโนชีวภาพ TOBCN/PLA ไปขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ต้นแบบที่ย่อยสลายได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง