ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจำแนกเพศและการชักนำให้เกิดดอกสมบูรณ์เพศของฟักข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิริกาญจน์ กอบเกียรติถวิล
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริยานุช จุลกะ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิจิตรา แก้วสอน
คำสำคัญ ฟักข้าว;ISSR;RAPD;สารละลายซิลเวอร์ไนเตรท
หน่วยงาน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การใช้เครื่องหมายโมเลกุล ISSR และ RAPD ไม่สามารถใช้จำแนกเพศฟักข้าวได้ แต่สามารถใช้ในการจำแนกกลุ่มตัวอย่างระหว่างฟักข้าวจากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) และจากประเทศเวียดนามได้ และในการชักนำดอกฟักข้าวเพศเมียด้วยการพ่นสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าดอกเพศเมียที่พัฒนาเป็นดอกสมบูรณ์เพศสร้างก้านชูอับละอองเกสร แต่ภายในอับละอองเกสรไม่พบการสร้างละอองเกสรเพศผู้ทั้งสามกลุ่มตัวอย่าง
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การจำแนกเพศและการชักนำให้เกิดดอกสมบูรณ์เพศของฟักข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง