ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งของฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9 : กรณีศึกษาบ้านไอร์บือแต อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติ กิตติโชควัฒนา
คำสำคัญ ฟาร์มตัวอย่าง
หน่วยงาน มูลนิธิสุข–แก้ว แก้วแดง
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โดยมีโครงการพระราชดำริเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารโดยโอนงานการดูแลจากกรมราชองครักษ์ไปเป็นกรมทหารราบที่ 151 และไม่ได้รับเงินพระราชทานอีกต่อไป ประกอบกับแปลงหญ้าเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ อาหารสัตว์ขาดแคลน ทำให้ฟาร์มตัวอย่างฯบ้านไอร์บือแตประสบปัญหาหนักจนอยู่ในสภาวะวิกฤต
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง