ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะสัง (Feroniella lucida (Scheff.) Swingle.)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ตะวัน นพนิตย์
คำสำคัญ Feroniella lucida;Essential oil;Antimicrobial activity;Mode of action
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย มะสังเป็นไม้ยืนต้นพบกระจายในแถบภาคอีสานของประเทศไทย ผลแก่สดจำนวนมากที่มีชั้นเปลือกเป็นแหล่งสะสมน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญเป็นสารประเภทแอลดีไฮด์ และแอลกอฮอลล์ มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ทั้งยีสต์ แบคทีเรียแกรมลบ โดยเฉพาะแกรมบวก โดยน้ำมันหอมระเหยนี้มีฤทธิ์ก่อให้เกิดการรั่วไหลของกรดอะมิโน และโพแทสเซียมไอออนต่อเซลล์ Staphylococcus aureus ATCC 29213 และ Bacillus cereus TISTR 687 รวมถึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเซลล์ S. aureus ATCC 29213 โดยทำให้เซลล์แบคทีเรียอ่อนแอ และตายในที่สุด จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงถึงการใช้ประโยชน์ผลมะสังที่เป็นแหล่งของน้ำมันหอมระเหย และเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์พืชชนิดนี้ต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะสัง (Feroniella lucida (Scheff.) Swingle.) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง