ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของอะไมเลสจากแบคทีเรียผลิตกรดแอล-แล็กติก Lactococcus sp. SUT 513
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รัฐพร สุมาลุย์
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง
คำสำคัญ การผลิตอะไมเลส;การศึกษาคุณลักษณะ;แบคทีเรียผลิตกรดแอล-แล็กติก;แบคทีเรียสกุลแล็กโตคอกคัส
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย เอนไซม์อะไมเลสทางการค้ามีประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตกรดแล็กติกที่ต้องย่อยแป้ง เพื่อแก้ปัญหาความหนืดจากวัตถุดิบที่มีแป้งความเข้มข้นสูง การศึกษาการผลิตอะไมเลสจากแบคทีเรีย Lactococcus sp. SUT 513 ที่มีศักยภาพสูงในการผลิตกรดแอล-แล็กติกเพียง ไอโซเมอร์เดียวได้โดยตรงจากแป้ง อาจสามารถลดการใช้เอนไซม์อะไมเลสทางการค้า การศึกษาครั้งนี้จึงเริ่มพัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมเพื่อผลิตอะไมเลส และพบว่าสูตรอาหารที่เหมาะสม ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง รำข้าวสกัดน้ำมัน และได-โพแทสเซียมฟอสเฟต ที่ pH 8.50 และศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ที่ผ่านการทำบริสุทธิ์ขั้นต้น เพื่อการนำไปใช้ในการย่อยแป้งในสภาวะที่เหมาะสม
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของอะไมเลสจากแบคทีเรียผลิตกรดแอล-แล็กติก Lactococcus sp. SUT 513 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง