ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การแปลงเพศปลานิล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมร พรชื่นชูวงศ์
คำสำคัญ การแปลงเพศปลานิล;ปลานิล;ฮอร์โมนเมธิลเทสโตสเตอโรน
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การแปลงเพศปลานิลโดยการผสมฮอร์โมน 17 alpha methyl testosterone (17 MT) ลงในอาหารที่ใช้เลี้ยงปลา เพื่อควบคุมพัฒนาการของระบบอวัยะสืบพันธุ์ ขั้นตอนการแปลงเพศโดยรวบรวมไข่ปลานิลจากปากแม่ปลามาเพาะในกรวยฟักไข่ และถาดฟักจนเป็นตัว นำลูกปลาที่ฟักเป็นตัวและถุงไข่แดงยุบแล้ว ลงอนุบาลต่อในกระชัง ผูกกระชังจมอยู่ในน้ำลึกประมาณ 30 เซนติเมตร ใส่ลูกปลาในอัตรา 10,000-15,000 ตัว/ กระชัง จึงเริ่มให้อาหารผสมฮอร์โมนวันละ 4-5 ครั้ง เป็นเวลา 3 สัปดาห์ สัปดาห์แรกให้อาหาร 30% ของน้ำหนักตัว สัปดาห์ที่ 2 ให้อาหาร 20% และสัปดาห์ที่ 3 ให้อาหาร 15% รวมเวลาที่ใช้ในการแปลงเพศ ก็อยู่ที่ 21 วัน มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวให้กับเกษตรกรและผู้สนใจแล้วจำนวนหลายรุ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.uniserv.buu.ac.th/forum2/topic.asp?TOPIC_ID=5227
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การแปลงเพศปลานิล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง