ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ : ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วัฒนา พลอาษา
คำสำคัญ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้;การแปรรูปผลิตภัณฑ์;การแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์;ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป
หน่วยงาน โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 114 หมู่ 17 ตำบลขามเบี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ขนมจีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากแป้งข้าวจ้าว เป็นอาหารที่อยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลาช้านานโดยเฉพาะในงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่ง ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น จะต้องมีขนมจีนเป็นอาหารหลักอยู่ในงานนั้น ๆ ขนมจีน เป็นอาหารคาวประกอบด้วยเส้นเรียกว่า เส้นขนมจีนและมีน้ำยาขนมจีนที่จะต้องรับประทานร่วมกัน ขนมจีนเป็นที่นิยมทุกท้องถิ่นของไทย
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ : ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง