ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการผลผลิตทางการเกษตรด้วยเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จักรมาส เลาหวณิช
เจ้าของผลงานร่วม สุพรรณ ยั่งยืน , เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
คำสำคัญ เครื่องอบแห้ง;ข้าว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043 754 316 มือถือ 081 544 4408 โทรสาร 043 754 316 E-mail: juckamas.l@msu.ac.th
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โครงการการจัดการผลผลิตทางการเกษตรด้วยเครื่องอบแห้งอินฟราเรดแบบถังหมุน ซึ่งได้พัฒนาและสร้างขึ้น สำหรับใช้ในการอบแห้งผลิตเกษตรที่เป็นเม็ดหรือเมล็ด โดยลักษณะการทำงานมีเกลียวลำเลียงสำหรับป้อนวัสดุเข้าสู่ถังอบแห้งทรงกระบอกหมุนที่ภายในติดตั้งอุปกรณ์ลำเลียง สองช่วง คือ ช่วงที่หนึ่งเกลียวลำเลียงซึ่งติดตั้งขดวนรอบในถัง และช่วงที่สองติดตั้งใบโปรยวัสดุตามแนวรัศมีของตัวถังสำหรับโปรยเมล็ดพืชในขณะเคลื่อนที่ตามการหมุนของถัง
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง