ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตผ้าข้าวม้าลายพิมพ์ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าขาวม้า บ้านนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ประกาศิต แก้วรากมุข
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การทอผ้าขาวม้า;การพิมพ์ลายผ้า;การออกแบบผ้าขาวม้า;ผ้าพิมพ์ลาย;สิ่งทอ;หัตถกรรมสิ่งทอ
หน่วยงาน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษากลุ่มผลิตผ้าขาวม้า บ้านนากระแซง หมู่ 13 ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกลุ่มผู้ผลิตผ้าขาวม้า ผู้วิจัยได้เลือกกระบวนการพิมพ์ผ้าด้วยแม่พิมพ์ฉลุ ก่อนที่จะสร้างลวดลายโดยการพิมพ์ลงบนผ้าขาวม้านั้น ต้องมีการปรับปรุง สีสัน และลวดลาย ใช้เทคนิคแม่พิมพ์ฉลุ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ไม่ซับซ้อนสำหรับผู้ที่ไม่มีทักษะทางการพิมพ์ภาพและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ทั่วไป ได้แปรรูปผ้าขาวม้าลายพิมพ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ตามตวามต้องการของกลุ่มทอผ้าขาวม้า คือ การแปรรูปเป็นเสื้อผ้าวัยรุ่น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/e-research/?q=node/1622
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การผลิตผ้าข้าวม้าลายพิมพ์ กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าขาวม้า บ้านนากระแซง ตำบลนากระแซง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง