ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อภาวการณ์อักเสบแบบเฉียบพลันในวัยรุ่นชายสุขภาพดี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง จักรดาว โพธิแสน
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐพล ไตรเพิ่ม , ประภาพิมนต์ ปริวัตร
คำสำคัญ mangosteen;exercise;anti-inflammation;muscle damage
หน่วยงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย สารสกัดจากเปลือกมังคุดมีแนวโน้มลดการอักเสบและความเสียหายของกล้ามเนื้อภายหลังจากการออกกำลังกายอย่างหนักระยะสั้นในวัยรุ่นชายสุขภาพดี โดยอาจนำไปใช้เป็นประโยชน์ด้านภาวะการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อในคนสุขภาพดีและนักกีฬาที่ต้องได้รับการฝึกด้วยการออกกำลังกายอย่างหนัก โดยการศึกษาครั้งต่อไปในอนาคต น่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่ให้รับประทานสารสกัดจากเปลือกมังคุดเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นเพื่อผลที่ชัดเจน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.asep.org/asep/asep/JEPonlineDECEMBER2019_Potisaen.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อภาวการณ์อักเสบแบบเฉียบพลันในวัยรุ่นชายสุขภาพดี is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง