ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมไทยสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ภาพจิตรกรรมไทย;ความจงรักภักดี;สถาบันพระมหากษัตริย์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การสร้างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมไทยสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์งานจิตรกรรมไทย และแนวทางการสร้างสรรค์แสดงออกผ่านกระบวนการและรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีที่ ผสมผสานจินตนาการ ผสมผสานกับแนวทางการทำงานเฉพาะตน เพื่อสะท้อนคติความเชื่อในแบบโบราณสู่การตีความและแสดงออกผ่านกระบวนการทางศิลปะในแนวทางร่วมสมัยปัจจุบัน เป็นแนวทางการสร้างสรรค์งานที่มีลักษณะส่วนตนและสามารถแสดงพลังทางศิลปะออกมาให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้
ข้อมูลเพิ่มเติม http://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/526/Fulltext.pdf?sequence=1
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


การสร้างสรรค์ผลงานภาพจิตรกรรมไทยสะท้อนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง