ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเตอร์เชิงลบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รติกร สูงสมสกุล
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐชา วัฒนประภา
คำสำคัญ พฤติกรรม;สื่อสังคมออนไลน์;ทวิตเตอร์
หน่วยงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเตอร์เชิงลบ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บทความบนทวิต จำนวน 30 บทความ โดยเลือกบทความที่มีการกล่าวถึงในเชิงลบ พบว่า พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเตอร์เชิงลบ ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวบนพื้นที่สาธารณะ โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา หลังจากที่ได้โพสต์ข้อความ เนื้อหาบนทวิตเตอร์แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรม ทัศนคติ ของผู้ใช้ ซึ่งการโพสต์ หรือแชร์ข้อมูล อาจส่งผลให้บุคคลอื่นเข้าใจผิด หรือความรู้สึกไม่ดี เมื่อเข้ามาอ่านข้อความ รวมถึงการนำคำที่มีลักษณะสองความหมายมาใช้ในการเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเชิงลบ ก็อาจส่งผลให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดได้เช่นกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม http://hs.ssru.ac.th/useruploads/files/20190306/4209e147200f021d5ee06473795d5431170b1c80.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์บนทวิตเตอร์เชิงลบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง