ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ทวิตเตอร์ในเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อารยา พุดตาน
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช, 2470-2559;เครือข่ายสังคมออนไลน์
หน่วยงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การรวบรวมข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (Web Crawler) ร่วมกับ ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงของทวิตเตอร์ ผ่านการค้นหาจากคำสำคัญและแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ 9 พิจารณาจากจำนวนรีทวีต คำและแฮชแท็กที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 พบว่า 1) พิจารณาจากแฮชแท็ก พบว่า คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกถึงความเศร้าโศก เสียใจ และร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้ โดยวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันที่คนไทยรีทวีตมากที่สุด ด้วยแฮชแท็ก #เรารักในหลวง# #ทรงพระเจริญ และ #ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จำนวนรีทวีตจะขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และในช่วงเวลาดังกล่าว มีเหตุการณ์ย่อยๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและถูกกล่าวถึงแทบจะทุกวัน 2) พิจารณาถึงผู้มีอิทธิพลทางสังคม พบว่า สื่อและบุคคลที่เกี่ยวกับข่าวจะมีจำนวนการรีทวีตน้อยในทั้งเหตุการณ์ปกติและเหตุการณ์สวรรคต แต่กลุ่มของนักเขียนจะมีจำนวนการรีทวีตเป็นจำนวนมากในเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 มากกว่าเหตุการณ์อื่นๆ การแบ่งกลุ่มของทวีตออกเป็น 5 กลุ่ม แสดงให้เห็นถึงความรู้สึก ความรัก ความทรงจำ ความเศร้าโศกเสียใจ และความภูมิใจที่ได้เกิดในแผ่นดินไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/59629
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การวิเคราะห์ทวิตเตอร์ในเหตุการณ์สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง