ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง The Effect of Synbiotics Supplement on Alcohol Use Disorders Identification Test and Biochemical Parameters, Lipopolysaccharide and Immunoglobulin A Levels, in High Risk Alcoholics
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Vachrintr Sirisapsombat
เจ้าของผลงานร่วม Parama Pratummas , Phuttharaksa Phumcharoen , Thamthiwat Nararatwanchai , Chaiyavat Chaiyasut , Sasithorn Sirilun , Phakkharawat Sittiprapaporn
คำสำคัญ Synbiotics;Gut-Brain;Alcoholics;AUDIT
หน่วยงาน Department of Anti-Aging Medicine, School of Anti-Aging and Regenerative Medicine, Mae Fah Luang University, Bangkok, Thailand
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย After the synbiotic supplementation for 8 weeks, there were the significant improvement of gut-liver axis parameters, included gamma glutamyl transferase, lipopolysaccharide and immunoglobulin A. The total AUDIT score significantly decreased.The consumption of synbiotics could significantly improve parameters involving gut-liver-brain axis in high risk alcoholic patients.
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง