ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินความทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดูปลูกของเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิตติชัย นารีนุช
เจ้าของผลงานร่วม วัฒนา พัฒนากูล , จิรวัฒน์ สนิทชน
คำสำคัญ ข้าว;สภาพแล้ง;การปรับตัว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การคัดเลือกข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่มีความทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดูปลูก โดยการศึกษาในข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองจำนวน 60 พันธุ์ และใช้พันธุ์ซิวเกลี้ยงเป็นพันธุ์เปรียบเทียบมาตรฐานและมีการจัดการน้ำ 2 สภาพคือ สภาพแล้งต้นฤดูและการให้น้ำปกติ พบว่ามีข้าวไร่พื้นเมืองได้แก่ Phu Ruea 15, Huia Sai 2, Khoa Rai (056), Khun Wang (012), Neiw Dang Monk, Phu Ruea 14, Dor Nammanwan, Khek Yai 4, Siew Thong, Hang Pa Lai, Dor Nong khai และ Khoa Peong มีความสามารถทนทานต่อสภาพแล้งและพบว่าลักษณะที่มีสหสัมพันธ์กับดัชนีผลผลิตคือ ดัชนีน้ำหนักแห้งต้น, ดัชนีน้ำหนักแห้งราก, ดัชนีใบตาย, ดัชนีการม้วนใบ ดังนั้นลักษณะดัชนีน้ำหนักแห้งต้นและรากสามารถใช้ในการคัดเลือกข้าวไร่ทนทานต่อสภาพแล้งได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=108P-AGRO-0661.pdf&id=1742&keeptrack=1
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การประเมินความทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดูปลูกของเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง