ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชิ้นส่วนตา: ทางเลือกหนึ่งในการขยายพันธุ์อ้อยสะอาด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อารีย์ กาเพ็ชร
เจ้าของผลงานร่วม วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์ พลพินิจ , ทักษิณา ศันสยะวิชัย
คำสำคัญ ชิ้นส่วนตาอ้อย;การผลิตพันธุ์อ้อย;การแช่น้ำร้อน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การประเมินความสามารถของชิ้นส่วนตา ต่อการทนทานในสภาพการแช่น้ำร้อนและให้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์ในแปลงผลิตพันธุ์ต่อไป โดยใช้อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 ที่มีอายุ 10-12 เดือน ปัจจัยแรกคือ วิธีในการ แช่ส่วนขยายพันธุ์ ซึ่งมี 4 วิธีการได้แก่ 1) การแช่น้ำร้อน 50๐ซ 2 ชม. 2) การแช่สารเคมีป้องกันเชื้อรา benomy เข้มข้น 500 ppm. 30 นาที 3) การแช่น้ำร้อน 50๐ซ 2 ชม. แล้วตามด้วยการแช่สารเคมีป้องกันเชื้อรา benomy เข้มข้น 500 ppm. 30 นาที และ 4) ไม่มีการแช่ส่วนขยายพันธุ์ ปัจจัยที่ 2 คือ ส่วนขยายพันธุ์มี 3 ชนิดได้แก่ ส่วน ของชิ้นตา ส่วนของข้อตา และส่วนของท่อนที่มีตา 1 ตา ผลการทดลองพบว่า วิธีการแช่ต่าง ๆ มีผลทำให้ชิ้นส่วน ตางอกได้ดีกว่าส่วนข้อและท่อน แต่ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า และชิ้นส่วนตาอ้อยสามารถนำมาทำ เป็นส่วนขยายพันธุ์ได้ มีความทนทานต่อการแช่น้ำร้อน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=106P-AGRO-0351.pdf&id=1740&keeptrack=3
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ชิ้นส่วนตา: ทางเลือกหนึ่งในการขยายพันธุ์อ้อยสะอาด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง