ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. วรากร ลิ่มบุตร
คำสำคัญ อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้า;การเก็บกู้เลขหมายทะเบียน;เคมีไฟฟ้า;นิติวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง เรื่อง อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ (Electroetching Device for restoration of erased serial number on metal surface) ได้ดำเนินการสร้าง “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้า สำหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ” และตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งาน ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งมอบ “อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ” แก่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจพิสูจน์การขูดลบแก้ไขหมายเลขประจำรถและทรัพย์สินที่ทำด้วยโลหะ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 จังหวัดปทุมธานี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 จังหวัดชลบุรี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3 จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จังหวัดลำปาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 จังหวัดนครปฐม ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 จังหวัดสงขลา และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 จังหวัดยะลา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เพื่อทดลองสาธิต และนำไปใช้งาน และประเมินองค์ความรู้ที่ได้มีการนำไปถ่ายทอดให้กับให้กับกองพิสูจน์หลักฐานกลาง และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าสำหรับการกู้คืนเลขหมายทะเบียนบนพื้นผิวโลหะ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง