ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เทคนิคสัมผัสพืชด้วยวิธีกลเพื่อการผลิตแก่นตะวันเป็นไม้กระถาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกสร แก้วบัว
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี
คำสำคัญ การสัมผัสพืชด้วยวิธีกล, แก่นตะวัน, การโบกผ่านด้วยท่อ PVC, การปัดแปรง
หน่วยงาน สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ผลการศึกษาการใช้เทคนิคสัมผัสพืชด้วยวิธีกลเพื่อการผลิตแก่นตะวันเป็นไม้กระถาง พบว่า การสัมผัสพืชด้วยวิธีกลโดยการโบกผ่านด้วยท่อ PVC และการปัดแปรง สามารถควบคุมความสูงต้น ความกวางทรงพุ่ม และยังช่วยเพิ่มความกะทัดรัดได้ดี และยังสามารถช่วยสงเสริมให้แก่นตะวันมีการเจริญเติบโตส่วนของหัวใต้ดินเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ในกรรมวิธีของการปัดแปรง ยังทำให้ต้นเกิดความเสียหาย การสัมผัสพืชโดยการโบกผ่านด้วยท่อ PVC จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนาประยุกต์ใช้กับแก่นตะวันได้
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง