ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประเมินการรับสัมผัสฝุ่นละอองและแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยเครื่องมือตรวจวัดตามเวลาจริงแบบพกพา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิชุณี หัสรังค์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การประเมินการรับสัมผัส;ฝุ่นละออง;แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์;เครื่องตรวจวัดตามเวลาจริง
หน่วยงาน สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีที่เผยแพร่ 2564
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ประเมินการรับสัมผัส PM10 และ CO ด้วยเครื่องมือตรวจวัดตามเวลาจริงแบบพกพาที่สร้างขึ้นจากวงจรไฟฟ้าและเซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่ทำงานร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะแบบเปิดโล่ง พบว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นสามารถนำมาประมาณการการได้รับ PM10 และ CO โดยค่าความเข้มข้นของ PM10 ที่รายงานจากเครื่องมือที่ทำขึ้นต้องปรับค่าก่อนนำไปใช้ในการประเมินการได้รับสัมผัส และใช้ค่าความเข้มข้นของ CO จากเซ็นเซอร์เป็นข้อมูลประเมินปริมาณการได้รับสัมผัส CO ในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในแต่ละเที่ยว
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


การประเมินการรับสัมผัสฝุ่นละอองและแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ด้วยเครื่องมือตรวจวัดตามเวลาจริงแบบพกพา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง