ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายแพทย์วีระ อัศวิศราภรณ์
คำสำคัญ โรคที่พบบ่อย;ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน โรงพยาบาลสมิติเวช (ศรีนครินทร์)
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ปกติร่างกายคนเราจะเริ่มมีการเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป การเสื่อมลงของระบบในร่างกายนี้ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหลายชนิด นอกจากภาวะทางด้านร่างกายแล้ว ทางด้านจิตใจก็มีผลต่อการดำรงชีวิต โดยเฉพาะภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ มักเกิดกับผู้ที่มีโรคเรื้อรังทางกาย ทำให้ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรืออาจเกิดจากการที่ต้องอยู่คนเดียวตามลำพัง การเตรียมพร้อมในการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง ลดปัญหาทางด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=qlKqG8bpD-M
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง