ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เขื่อนสิรินธรโมเดล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์
คำสำคัญ ศาสตร์พระราชา;เขื่อนสิรินธรโมเดล
หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย กรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พูดถึงแนวคิด “เขื่อนสิรินธรโมเดล” เป็นแนวคิดที่เห็นว่า การไปอยู่ร่วมกับชุมชน ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อยู่ใกล้ชิด จึงอยากพัฒนาโมเดลที่จะสามารถนำไปใช้กับทุกที่เหมือนกัน ได้ไปเรียนรู้ที่โครงการดอยตุง เห็นว่าเป็นการนำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้อย่างได้ผล และมีวิธีการของการที่จะนำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม ศึกษาได้ง่าย จึงนำแนวคิดมาพัฒนาเป็น “เขื่อนสิรินธรโมเดล” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบเขื่อนสิรินธร มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่ดีขึ้น และเน้นเรื่องความยั่งยืน แนวคิดคือ นำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=atyCEjzHDnM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เขื่อนสิรินธรโมเดล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง