กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง
เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ใบทุเรียนเทศ, โรคมะเร็ง
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
คำอธิบาย :  สารสกัดด้วยน้ำของใบแห้ง แสดงฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งตับ และไม่มีพิษต่อเซลล์ตับปกติ อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้รักษาโรค­­มะเร็ง เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่า ยาที่ใช้ในการรักษามะเร็งในปัจจุบันนั้น มีผลข้างเคียงในการใช้ โดยเฉพาะการทำลายเซลล์ปกติร่วมด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=KlB8BkpjA2Q
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
กรมวิทย์เผยผลวิจัยยืนยันใบทุเรียนเทศแห้งช่วยต้านมะเร็ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 709, 710