ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อลำน้ำพอง ในพื้นที่ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
คำสำคัญ ลำน้ำพอง;โรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อลำน้ำพอง;ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคราม
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เนื่องจากแม่น้ำพองมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้พื้นที่ป่าโดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มีโรงงานอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก และบริเวณที่อุตสาหกรรมเหล่านี้ตั่งอยู่เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งแน่นอนว่าต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้เสื่อมโทรมลง 1.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 2.ผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ 3.ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีต่อลำน้ำพอง ในพื้นที่ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง