ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุมชนต้นแบบบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;ชุมชนต้นแบบ;ระบบธนาคารน้ำใต้ดิน
หน่วยงาน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การปลูกพีชหน้าแล้งของชาวอีสาน ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป เมื่อชาวบ้าน ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สามารถพัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดินสำเร็จ กลายเป็นชุมชนต้นแบบและต่อยอดไปทั่วประเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Cn8wtqBcdmY
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ชุมชนต้นแบบบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.