ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดิน เครือข่ายแม่น้ำหลังสวน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โกวิทย์ ดอกไม้
เจ้าของผลงานร่วม วันชัย จินาเพ็ญ
คำสำคัญ ธนาคารน้ำใต้ดิน;แม่น้ำหลังสวน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย นายวันชัย จินาเพ็ญ เจ้าของสวนได้ทำการขุดเจาะเปิดตาน้ำและขุดบ่อรับน้ำในสวนปาล์ม เพื่อทำธนาคารน้ำใต้ดินเชื่อมเครือข่ายน้ำในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=cU3X-LBLcl8
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ธนาคารน้ำใต้ดิน เครือข่ายแม่น้ำหลังสวน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง