ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมชลประทาน
คำสำคัญ อ่างเก็บน้ำดอยงู;การบริหารจัดการน้ำ
หน่วยงาน กรมชลประทาน
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การบริหารการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำดอยงู โดยใช้สูตร 3-3-3 คือ การปล่อยน้ำจากอ่างไปให้สมาชิกปลายน้ำก่อน 3 วัน สมาชิกกลางน้ำ 3 วัน และสมาชิกต้นน้ำ 3 วัน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้ถึง 4 ตำบลด้วยกัน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=jw2anWcJbfc
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง