ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง 20 ปี อพ.สธ. - กองทัพเรือ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กองทัพเรือ
คำสำคัญ ระบบนิเวศน์;การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช;พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
หน่วยงาน กองทัพเรือ
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ป้ายแผ่นศิลาที่อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า “กองทัพเรือทำงานนี้ เพื่อความมั่นคงของประเทศ” พระราชกระแสรับสั่งที่เป็นแรงบันดาลใจและพลังอันสำคัญผลักดันให้ก่อเกิดการอนุรักษ์ครั้งสำคัญแก่ประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=yaP7O-_Wybs
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


20 ปี อพ.สธ. - กองทัพเรือ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง