ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.สิรนุช ลามศรีจันทร์
คำสำคัญ ปรับปรุงพันธุ์ดอกไม้;รังสีแกมมา;การกลายพันธุ์
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2559
คำอธิบาย รังสีเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง ที่สามารถทะลุทะลวงผ่านวัตถุต่างๆ ได้ โดยมีการถ่ายเทพลังงานให้กับวัตถุที่ผ่าน และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัตถุนั้นๆ ขึ้นได้ เช่น รังสีเอ็กซ์ รังสีแกมมา ในรังสีแกมมาเป็นรังสีซึ่งสามารถทะลุทะลวงผ่านวัตถุได้สูง และที่สำคัญคือรังสีไม่ตกค้างในวัตถุจึงไม่ก่ออันตรายต่อคนและสัตว์ ได้มีการนำมาใช้ ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง สำหรับทางการเกษตรได้มีการนำรังสีมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ยับยั้งการงอกของผลผลิตการเกษตร และใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดก่ออันตรายต่อคนและสัตว์ ได้มีการนำมาใช้ ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง สำหรับทางการเกษตรได้มีการนำรังสีมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ยับยั้งการงอกของผลผลิตการเกษตร และใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดก่ออันตรายต่อคนและสัตว์ ได้มีการนำมาใช้ ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง สำหรับทางการเกษตรได้มีการนำรังสีมาใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ยับยั้งการงอกของผลผลิตการเกษตร และใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมมาได้แก่ การสร้างพันธุ์พุทธรักษาให้มีความหลากหลายของดอกสีต่างๆ มีอยู่ทั้งหมด 31 สายพันธุ์ เบญจมาศพันธุ์เกษตรศาสตร์ 60 มีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdi.ku.ac.th/kufair50/plant/18_plant/18_plant.htm
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับด้วยรังสีแกมมา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง