ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การตอบสนองทางสรีรวิทยาและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงในเด็ก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.พัชรี คุณค้ำชู , ดร.ผกามาศ พิริยะประสาธน์ , ผศ.นริศ เจริญพร , ผศ.การันต์ พงษ์พานิช
คำสำคัญ การตอบสนองทางสรีรวิทยาและจิตใจ;การทำงานบนที่สูง;เด็ก;ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย ในการทำงานในสถานการณ์จำลองบนที่สูงที่ระดับ 1–10 เมตร ความสูงที่มากกว่า 5 เมตร เพศหญิงมีความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจที่ทำให้ภาระงานมากกว่างานเบา ทำให้ไม่เหมาะกับการทำงานบนที่สูง ขณะที่การทำงานบนที่สูงในเพศชายที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานบนที่สูงพบว่าที่ความสูงมากกว่า 8 เมตร ไม่เหมาะสำหรับการทำงานบนที่สูงเนื่องจากขาดความสมดุลในการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ โดยในการศึกษาครั้งนี้ควบคุมอยู่ในอุณหภูมิห้องและมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสูง
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การตอบสนองทางสรีรวิทยาและจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบนที่สูงในเด็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง