ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกคำฝอยไร้หนาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.วาสนา วงษ์ใหญ่
คำสำคัญ การปลูกคำฝอย;คำฝอยไร้หนาม
หน่วยงาน ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย คำฝอยเป็นพืชไร่ที่ปลูกเพื่อนำเมล็ดไปสกัดน้ำมัน น้ำมันคำฝอยมีคุณภาพดีเหมาะแก่การบริโภค เนื่องจากมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ประมาณ72-85 % นอกจากนี้น้ำมันคำฝอยยังนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง น้ำมันขัดเงา และไบโอดีเซล เป็นต้น กากเมล็ดที่เหลือจากการสกัดน้ำมันจะมีโปรตีนสูง ใช้เป็น อาหารสัตว์หรือทำปุ๋ยนอกจากนี้กลีบดอกที่ตากแห้งนำมาใช้เป็นชาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งมีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การปลูกคำฝอยมี 2 วิธี คือปลูกแบบหว่าน และปลูกเป็นแถว ปลูกแบบหว่านใช้เมล็ด 2.5-3 กก./ไร่ ปลูกเป็นแถวใช้เมล็ด 1.5-2 กก./ไร่ใช้ระยะปลูกระหว่างแถว 30- 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้นประมาณ 20 เซนติเมตร คำฝอยเมื่อสุกแก่เมล็ดจะไม่ร่วง ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การเก็บเกี่ยวเมล็ดคือ ประมาณ 30 วัน หลังจากดอกบานหมดแล้ว ตัดคำฝอยทั้งต้น โดยใช้แรงงานคน หรือใช้เครื่องเก็บเกี่ยว เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rdi.ku.ac.th/kasetfair49/Plant/p_49/p_49.htm
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การปลูกคำฝอยไร้หนาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง