ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยการยืดที่บ้านต่อการเคลื่อนไหวเท้าแบบหลายส่วนและอาการแสดงทางคลินิกในบุคคลที่มีเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง หทัยทิพย์ บุญชุ่ม
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.สุนีย์ บวรสุนทรชัย , ผศ.ดร.คมศักดิ์ สินสุรินทร์
คำสำคัญ EXERCISE;MOTION;CLINICAL;PLANTAR FASCIITIS
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย โรคเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ เป็นสาเหตุของอาการปวดส้นเท้าที่พบได้มากที่สุดในวัยผู้ใหญ่ อาโดยมักพบว่ามีอาการดังกล่าวมักเรื้อรังกลับมาเป็นซ้ำ ทำให้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่แย่ลงทั้งทางด้านสุขภาพร่างกายและการมีส่วนร่วมทางสังคมของผู้ป่วย แต่ยังไม่มีการค้นพบการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน การศึกษานี้พบว่าโปรแกรมการออกกำลังกายโดยการยืดด้วยตนเองที่บ้าน มีประสิทธิภาพช่วยทำให้อาการปวดเท้า การทำกิจกรรมต่าๆที่ลงน้ำหนักที่เท้า และ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของเท้า ดีขึ้นได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายโดยการยืดที่บ้านต่อการเคลื่อนไหวเท้าแบบหลายส่วนและอาการแสดงทางคลินิกในบุคคลที่มีเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง