ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การคัดเลือกและใช้แบคทีเรียกรดแลคติกและราเทมเป้หมักวัสดุเศษเหลือจากปลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เกศินี จันทรโสภณ
เจ้าของผลงานร่วม วรพล สุรพัฒน์ , เสรี จันทรโสภณ
คำสำคัญ วัสดุเศษเหลือจากปลา;ปลาส้ม;แบคทีเรียกรดแลกติก;แป้งเชื้อเทมเป้
หน่วยงาน สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลกติกจากตัวอย่างปลาส้มและเชื้อราเทมเป้ ตัวอย่างแป้งเชื้อเทมเป้เพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อหมักวัสดุเศษเหลือจากปลาแบบปลาส้ม พบว่า การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกที่มีฤทธิ์ยังยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ได้ 3 ไอโซเลตคือ L1, L2 และ P1 จัดจำแนกเชื้อทั้ง 3 ไอโซเลตในระดับจีนัส พบว่า มีสมบัติเป็น Lactobacillus sp., Lactobacillus sp., และ Pediococcus sp. ตามลำดับ คัดเลือกเชื้อราเทมเป้ที่ไม่ผลิตสารพิษอะฟลาทอกซิน จากแป้งเชื้อเทมเป้ เมื่อใช้กล้าเชื้อที่คัดเลือกได้หมักวัสดุเศษเหลือจากปลาแบบปลาส้มพบว่า เชื้อ Rhizopus oligosporus VA1 เป็นกล้าเชื้อที่ทำให้เกิดการย่อยสลายโปรตีนในปลาส้มจากวัสดุเศษเหลือของปลาสูงกว่าการใช้แบคทีเรียกรดแลกติกแบบเชื้อผสมของไอโซเลต L1, L2 และ P1 โดยปลาส้มอบแห้งที่ได้มีค่า pH เป็น 5.30+0.01 ค่าปริมาณความชื้น กรดโปรตีนละลาย โปรตีนทั้งหมด และค่า degree of protein hydrolysis เป็นร้อยละ 5.94+1.19, 1.83+0.08, 8.90+0.01, 17.35+0.23 และ 51.31+0.70 ตามลำดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.fishtech.mju.ac.th/FishNew1/Journal_FT_Attach/AbstractFile/P91-102-V13-2-Y2562.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การคัดเลือกและใช้แบคทีเรียกรดแลคติกและราเทมเป้หมักวัสดุเศษเหลือจากปลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง