ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ลืมผัว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา
เจ้าของผลงานร่วม ธนาวรรณ สุขเกษม
คำสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์;ขนมขบเคี้ยว;ข้าวเหนียวดำสายพันธุ์ลืมผัว
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ลืมผัว พบว่า สัดส่วนที่เหมาะสมของข้าวเหนียวขาวต่อข้าวเหนียวดําสายพันธุ์ลืมผัวในการผลิตขนมขบเคี้ยวคือ 80:20 โดยผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบด้านสี ความกรอบ ความแข็ง ความเหนียว และความชอบโดยรวมมากที่สุด และการศึกษาชนิดและความ เข้มข้นของผงปรุงแต่งกลิ่นรสในขนมขบเคี้ยว พบว่า ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบโดยรวมของขนมขบเคี้ยว จากข้าวเหนียวดําสายพันธุ์ลืมผัวที่ปรุงแต่งกลิ่นรสชีส ร้อยละ 8 มากที่สุด ปริมาณความชื้น ไขมัน โปรตีน เส้นใยหยาบ เถ้า และคาร์โบไฮเดรต เท่ากับ 3.22, 2.02, 6.56, 0.21, 2.85 และ 85.14 ตามลําดับ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในถุงอลูมิเนียมฟอยด์ที่อุณหภูมิห้อง แล้ววิเคราะห์คุณภาพทางด้านสีและเนื้อสัมผัสทุกๆ 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า อายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้นไม่มีอิทธิพลต่อค่าสี (L* a* และ b*) และไม่มีอิทธิพลต่อค่าความแข็งและความกรอบของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลเพิ่มเติม http://scijournal.kku.ac.th/files/Vol_46_No_3_P_427-433.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L.) สายพันธุ์ลืมผัว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง