ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบจากน้ำตาลสด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์;วุ้นกรอบ;น้ำตาลสด
หน่วยงาน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การผลิตวุ้นกรอบจากน้ำตาลมะพร้าวโดยทำการคัดเลือกสูตรที่เหมาะสม น้ำตาลทราย 42:11 เปอร์เซ็นต์ น้ำ 56:14 เปอร์เซ็นต์ และผงวุ้น 1.75 เปอร์เซ็นต์ นำสูตรพื้นฐานมาปรับปริมาณน้ำและของแข็งที่ละลายน้ำด้วยการคำนวณ พบว่า อัตราส่วนของน้ำตาลทรายและเวลาในการให้ความร้อนเพิ่มขึ้นทำให้ความเข้มข้นของส่วนผสมสูงข้นเป็นผลทำให้วุ้นกรอบมีปริมาณเกล็ดน้ำตาลบริเวณผิวหน้ามากขึ้น และมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น ผู้ทดสอบให้คะแนนความชอบมากที่สุด คือ วุ้นกรอบที่มีอัตราส่วนของน้ำตาลสดต่อน้ำตาลทรายเท่ากับ 1:0.6 และ 1:0.8 วุ้นกรอบที่เวลาในการให้ความร้อนเท่ากับ 5 นาที การทำแห้งวุ้นกรอบที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นเป็นผลทำให้ระยะเวลาในการทำแห้งลดลง และมีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น โดยการทำแห้งที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสให้ลักษณะของวุ้นกรอบที่ดี และผู้ทดสอบชิมให้คะแนนความชอบมากที่สุด อายุการเก็บรักษาวุ้นกรอบในกล่องพลาสติกปิดสนิทเป็นเวลาอย่างน้อย 8 สัปดาห์ ช่วยรักษาคุณภาพของวุ้นกรอบจากน้ำตาลสดได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/1990/HEC_59_08.pdf?sequence=1
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์วุ้นกรอบจากน้ำตาลสด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง