ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ข้าวเหนียวฮางงอกสมุนไพรอบกรอบเสริมแคโรทีนอยด์จากเปลือกแครอทและแอนโทไซยานินจากเปลือกมันม่วง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มินทร์ธิดา กุแก้ว
เจ้าของผลงานร่วม ลักขณา แสนสีดา , อภิชัย สาระสิทธิ์ , ดวงดาว จันทร , ชิตณรงค์ อักษรศรี , ธีราพร ดำวงศ์ , อาทิตยา ถวนนอก , สุรัสวดี ภูศรีฤทธิ์ , เมธินี พันธีเพ็ง , รัตนา พรมกาญจน์ , พิมพ์สิริ คำหอม , นฤปนาท บุญสิทธิ์
คำสำคัญ ข้าวเหนียวฮางงอก
หน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2563
คำอธิบาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฮางงอกสมุนไพรอบกรอบเสริมแคโรทีนอยด์จากเปลือกแครอทและแอนโทไซยานิน จากเปลือกมันม่วง มีแนวคิดจากการนำข้าวเหนียวฮางอินทรีย์ 3 ชนิด ที่นำมาเพาะงอก ทำให้มีสารกาบา วิตามิน และแร่ธาตุเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใยอาหารชั้นดีเพิ่มขึ้นสูงกว่าข้าวขัดขาว 15 เท่า และยังนำวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรที่ยังคงมีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย คือ เปลือกแครอท และเปลือกมันม่วง มาแปรรูป ซึ่งผู้บริโภคให้การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฮางงอกสมุนไพรอบกรอบ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและรสชาติอร่อย
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.thaiinvention.net/detail.php?p=cHJvamVjdF9pZD00ODE1MSZjZmdfaWQ9MzQmY29tcGV0X2lkPTM =&cond=JnNfY29tcGV0PTE=
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ข้าวเหนียวฮางงอกสมุนไพรอบกรอบเสริมแคโรทีนอยด์จากเปลือกแครอทและแอนโทไซยานินจากเปลือกมันม่วง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง